DN-KulturDesign av recensioner. De inledande textraderna ska både berätta
vad som recenseras och bilda ett visuellt anslag.