………………………….
Patientsäkerhetsdagen
Design av tryckt program och powerpointmall.

………………………………………………….
Kunskapscentrum om våld i nära relationer
Design och produktion av symbol och logotyp, korrespondens-
material, broschyr, vepor, powerpoint- och wordmallar.

 

 

………………………
Mina vårdkontakter
Design av symbol och logotyp.

Mina2

 

Exempel på hur symbol och logotyp används på hemsidan.

macbook

 

imac

 

…………………..
Folkhälsorapport
Design och produktion, illustration Erica Jacobson.

SLL2

SLL3

 

………….
Rapporter
Design och produktion.

SLL4

 

…………………………
Läkemedelskommittén
Design och produktion av annonser.

SLL5

……………
Vårdguiden
Design och produktion av logotyp, manual, foldrar, affischer, kort och annonser.

SLLb